ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เครื่องกรองน้ำระบบRO
ถังสแตนเลส,กรองน้ำปะปา บาดาล
กรองน้ำก่อนเข้าบ้าน
การรับรอง


เครื่องกรองน้ำ 2 - 5 ขั้นตอน ...More... article

 

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน TREATTON

เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP กรองตะกอน ดิน โคลน สารแขวนลอยที่ปนมากับน้ำ 

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กรองสี กลิ่น สนิม เหล็ก และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กำจัดหินปูน และปรับรสชาติให้น้ำนุ่มนวลชวนดื่มยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4-5 ไส้กรอง Post Carbon กรองสารหนู ย่าฆ่าแมลง ก๊าสไข่เน่า กลิ่น สี

 • ตัวเครื่องประกอบและติดตั้งง่าย   
 • การเปลี่ยนและทำความสะอาดไส้กรองไม่ยุ่งยาก ง่ายและสะดวก  
 • อุปกรณ์ประกอบครบชุด ได้แก่  ที่ขัน  สาย PE ก๊อก เป็นต้น    

เครื่องกรองน้ำ ขั้นตอน Hydromax Far Infrared

เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ไส้กรอง PP กรองตะกอน ดิน โคลน สารแขวนลอยที่ปนมากับน้ำ 

ขั้นตอนที่ ไส้กรอง Block Carbon กรองสี กลิ่น สนิม เหล็ก และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ ไส้กรอง Resin กำจัดหินปูน และปรับรสชาติให้น้ำนุ่มนวลชวนดื่มยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ ไส้กรอง Post Carbon กรองสารหนู ย่าฆ่าแมลง ก๊าสไข่เน่า กลิ่น สี

ขั้นตอนที่ 5 Far Infrared Ball สามารถปล่อยรังสี Far Infrared ทำให้น้ำมีขนาด                     โมเลกุลที่เล็กลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมออกซิเจนเข้าสู่เซลล์                      ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

 • ตัวเครื่องประกอบและติดตั้งง่าย   
 • การเปลี่ยนและทำความสะอาดไส้กรองไม่ยุ่งยาก ง่ายและสะดวก  
 • อุปกรณ์ประกอบครบชุด ได้แก่  ที่ขัน  สาย PE ก๊อก เป็นต้น    

เครื่องกรองน้ำ ขั้นตอน Colandas RO 50 gpd

เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ไส้กรอง PP กรองตะกอน ดิน โคลน สารแขวนลอย ที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2  Block Carbon (CTO) ทำหน้าที่กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์                                    และสารอนินทรีย์ กรองแบบดูดซึมโดยถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุน

ขั้นตอนที่ 3  Resin Filter (RSN) กรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ                                   ที่เป็นโซเดียมเพื่อลดความกระด้างของน้ำทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลขึ้น

ขั้นตอนที่ 4  Reverse Osmosis กรองผ่านเนื้อเยื่อ Membrane 0.0001ไมครอน                    จึงทำให้น้ำที่ผ่านการกรองสะอาดบริสุทธิ์ 100%  หัวใจของการกรอง                      สามารถกรองสารละลายและเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำได้ถึง 99.99เปอร์เซ็น   

ขั้นตอนที่ 5 Post Carbon กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง                           สารหนู สารปรอท กำจัดสีและกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ในน้ำ

เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO รุ่น 50 GPD    ระบบการกรอง 5   ขั้นตอน   โดย               ขั้นตอนแรก จะเป็นกระบวนการ Pretreatment                                                    ขั้นตอนที่ 4  หัวใจของการกรอง คือ ไส้กรองเมมเบรน 0.0001 ไมครอน                 สามารถกรองสารละลายแลเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำได้ถึง 99.99  เปอร์เซ็น                   ขั้นตอนสุดท้าย  กรองด้วยไส้กรอง Post  Carbon  สามารถกำจัดกลิ่นสี  สารละลายและเชื้อโรคไม่ให้หลงเหลืออยู่ ทำให้น้ำที่ได้สะอาดและบริสุทธิ์ 

 • มีถังแรงดันเพื่อเก็บน้ำและรักษาแรงดันน้ำเพื่อจ่ายน้ำไปใช้
 • ติดตั้งสะดวกและ สามารถติดตั้งใต้อ่างน้ำได้  
 • กำลังการผลิต 200 ลิตร/ต่อวัน 

เครื่องกรองน้ำ ขั้นตอน Cascade RO 75 gpd

เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ไส้กรอง PP กรองตะกอน ดิน โคลน สารแขวนลอย ที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2  Block Carbon (CTO) ทำหน้าที่กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์                                    และสารอนินทรีย์ กรองแบบดูดซึมโดยถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุน

ขั้นตอนที่ 3  Resin Filter (RSN) กรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ                                   ที่เป็นโซเดียมเพื่อลดความกระด้างของน้ำทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลขึ้น

ขั้นตอนที่ 4  Reverse Osmosis กรองผ่านเนื้อเยื่อ Membrane 0.0001ไมครอน                      จึงทำให้น้ำที่ผ่านการกรองสะอาดบริสุทธิ์ 100%  หัวใจของการกรอง                      สามารถกรองสารละลายและเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำได้ถึง 99.99เปอร์เซ็น   

ขั้นตอนที่ 5 Post Carbon กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง                           สารหนู สารปรอท กำจัดสีและกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ในน้ำ

เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO รุ่น 75 GPD    ระบบการกรอง 5   ขั้นตอน   โดย               3 ขั้นตอนแรก จะเป็นกระบวนการ Pretreatment                                                    ขั้นตอนที่ หัวใจของการกรอง คือ ไส้กรองเมมเบรน 0.0001 ไมครอน                 สามารถกรองสารละลายแลเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำได้ถึง 99.99  เปอร์เซ็น                   ขั้นตอนสุดท้าย  กรองด้วยไส้กรอง Post  Carbon  สามารถกำจัดกลิ่นสี  สารละลายและเชื้อโรคไม่ให้หลงเหลืออยู่ ทำให้น้ำที่ได้สะอาดและบริสุทธิ์ 

 • มีถังแรงดันเพื่อเก็บน้ำและรักษาแรงดันน้ำเพื่อจ่ายน้ำไปใช้
 • ติดตั้งสะดวกและ สามารถติดตั้งใต้อ่างน้ำได้  
 • กำลังการผลิต 300 ลิตร/ต่อวัน 

 

เครื่องกรองน้ำ ขั้นตอน UniPure UF 0.01 micron

เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ไส้กรอง PP กรองตะกอน ดิน โคลน สารแขวนลอย ที่ปนมากับน้ำ 

ขั้นตอนที่ ไส้กรอง Block Carbon กรองสี กลิ่น สนิม เหล็ก และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ ไส้กรอง Resing กรองหินปูน ปรับรสชาติให้น้ำนุ่มนวล ชวนดื่มยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ Hollow Fiber Membranes Ultra Filtration (UF)                                            ทำหน้าที่กรองเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น แบคที่เรีย ไวรัส 

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon กรองสารหนู ย่าฆ่าแมลง ก๊าสไข่เน่า กลิ่น สี

 

 • ตัวเครื่องประกอบและติดตั้งง่าย   
 • การเปลี่ยนและทำความสะอาดไส้กรองไม่ยุ่งยาก ง่ายและสะดวก  
 • อุปกรณ์ประกอบครบชุด ได้แก่  ที่ขัน  สาย PE ก๊อก เป็นต้น    
   
   

 

 

  

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชิญกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง ค่ะ

 



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด



PRODUCTS

สารกรองแมงกานีสซีโอไลท์
เครื่องกรองน้ำ อัลคาไลน์ Alkaline
เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO ...More... article
ระบบ RO 800-24,000 L/D article
ตู้น้ำหยอดเหรียญ
เครื่องกรองน้ำแร่ ... More... article
ถังกรองสแตนเลส หน้าวาล์ว สแตนเลส
ถังกรองสแตนเลส กรองก่อนเข้าบ้าน...More... article
ถังไฟเบอร์กลาส...More... article
กรองก่อนเข้าบ้าน ดักเฉพาะจุด...More...
ไส้กรอง เครื่องกรองน้ำ ทุกระบบ article
ถังแรงดันระบบ RO
OZONE 500 mg article
ทราย-กรวด กรองน้ำ
สารกรอง เครื่องกรองน้ำ...More... article
อะไหล่-อุปกรณ์ เครื่องกรองน้ำ...More... article



ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (137753)

 กรอง uv น่าใช้มากเกษตรกรใช้ยาฆ่าแมลงมากปนลงน้ำอันตรายมาก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น่าใช้มาก (tk_egleone-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2012-09-03 15:33:12



ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท 555 วอเตอร์ จำกัด เลขที่ 40 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 Tel:02-726-3572 Fax:02-328-0223 มือถือ 062-564-9991,080-7755991,092-705-8555 E-mail: cywater1@hotmail.com Line ID: @555water